Godło Rzeczpospolitej Polskiej  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu 

"Szkoła Promująca Zdrowie" w Zespole Szkół Sportowych

Dnia 16 lutego 2018 roku nasza szkoła uzyskała Certyfikat Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie. W tym roku szkolnym rozpoczynamy starania o uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Oto działania które będziemy podejmować w tym celu, a które oparte są na trzyletnim programie promocji zdrowia pt. "W zdrowym ciele zdrowy duch - popieramy każdy ruch".

Zadania założone w programie promocji zdrowia zawarte są w trzech modułach:
I. Szkoła zarażająca empatią pod hasłem "nie jestem obojętny, widzę i działam"
II. Szkoła dobrych manier i pokojowego rozwiązywania konfliktów pod hasłem " budujemy mosty, a nie mury"
III. Bezpieczna szkoła pod hasłem "kręci mnie bezpieczeństwo"

Rok I
1. Obchody światowego dnia serca:
- Udział w projekcie "Tak dla transplantacji"
- Wielopokoleniowy piknik rodzinny
- "Ze zdrowym sercem na dłoni"

2. Obchody światowego dnia zwierząt:
- Międzyszkolny konkurs plastyczno-literacki "Kochajmy zwierzęta"
- Międzyszkolny konkurs fotograficzny - "Mój pupil"

Poza tym w ciągu całego roku szkolnego pod czujnym okiem p. Alicji Rosak działa klub zwierzęcego wolontariatu, który na bieżąco niesie pomoc na rzecz schroniska dla zwierząt w Zabrzu-Biskupicach.

3. Obchody Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień:
- Zorganizowanie w szkole Tygodnia uprzejmości i życzliwości
- Warsztaty profilaktyczne "Mniej dokuczania, więcej życzliwości

4. Obchody światowego dnia walki z głodem i ubóstwem:
- Zajęcia edukacyjne na temat pomocy humanitarnej i działalności Polskiej Akcji Humanitarnej z problemem głodu i braku wody na świecie
- Wystawa zdjęć z misji PAH w Somalii
- Podjęcie wyzwania - 15 litrów
- Zbiórka pieniędzy w ramach kampanii PAH "Studnia dla południa" i "Zamiast kwiatka niosę pomoc"
- Zdobycie odznaki szkoły niosącej pomoc

5. Obchody Światowego Dnia Walki z Rakiem:
- Prelekcja na temat profilaktyki raka szyjki macicy i wirusa HVP - gość specjalny p. Ida Karpińska - prezes Fundacji Kwiat kobiecości

6. Obchody światowego dnia różnorodności kulturowej

7. Całoroczne działania szkolnego klubu wolontariatu - opiekun p. Małgorzata Drużkowska.

8. Realizacja programów profilaktycznych:
- "Smak życia - czyli debata o dopalaczach"
- "HIV/AIDS- jestem świadomy, nie ryzykuję"
- "Podstępne WZW"
- "Znamię! Znam je? - o czerniaku"


Certyfikat Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie

Raport z podjętych działań w roku szkolnym 2014/2015
Raport z podjętych działań w roku szkolnym 2015/2016
Raport z podjętych działań w roku szkolnym 2016/2017Certyfikat Śląskiej Szkoły Promującej Zdrowie