Godło Rzeczpospolitej Polskiej  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu 

Współpraca z uczelniami wyższymi

1. Uniwersytet Śląski w Katowicach

Współpraca nawiązana z Uniwersytetem Śląskim umożliwia przeprowadzenie badań wśród nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Sportowych, współdziałania w realizacji indywidualnych programów nauczania dla uczniów uzdolnionych. Pozwala na wspieranie nauczycieli szkoły w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Ponadto studenci Uniwersytetu mają możliwość odbywania praktyk psychologicznych a uczniowie uczestniczenia w wybranych zajęciach akademickich.

2. Politechnika Śląska w Gliwicach

Porozumienie Zespołu Szkół Sportowych z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej umożliwia naukowy rozwój zainteresowań i umiejętności uczniów naszej szkoły oraz wymianę doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania młodzieży między nauczycielami szkoły oraz pracownikami uczelni. W ramach współpracy prowadzone są konsultacje, wykłady dla uczniów szkoły oraz zajęcia pozalekcyjne. Oprócz tego nauczyciele mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji a studenci odbywania praktyk przedmiotowo-metodycznych.

3. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

We współpracy z AWF w Katowicach przeprowadzane są badania wydolnościowe zawodniczek SMS-u. Wyniki badań pozwalają na wnioskowanie o aktualnej wydolności tlenowej i beztlenowej. Określają również indywidualne tempo restytucji powysiłkowej każdej zawodniczki.