Godło Rzeczpospolitej Polskiej  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu 

Skład samorządu szkolnego

Skład samorządu szkolnego w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodniczący szkoły:
Zastępca:
Zastępca:
Zastępca:
Opiekun samorżadu szkolnego: