Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Dotnij Nauki

Rekrutacja w Zespole Szkól Sportowych

Rekrutacja do Zespolu Szkól Sportowych im.J.Kusocinskiego

Zostan uczniem Naszej szkoly!
Uczniowie naszej szkoly uczestnicza w zwiekszonej liczbie godzin treningowych. Wszystkie zajecia dydaktyczne w Zespole Szkól Sportowych odbywaja sie w takim samym zakresie i wymiarze jak w kazdej publicznej szkole podstawowej, szkole ponadgimnazjalnej i ponadpodstaowej (zgodnie z siatka godzin przewidzianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej).

Warunki rekrutacji do poszczególnych szkól w roku szkolnym 2019/2020.


* Do przeglądania plików PDF wymagany jest bezplatny Adobe Reader.


stat4u