Godło Rzeczpospolitej Polskiej  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu 

Piłka ręczna w naszej szkole

Piłka ręczna to zespołowa gra sportowa, w której biorą udział dwie drużyny po 7 zawodników. Celem gry jest wrzucenie za pomocą rąk piłki do bramki przeciwnika.

Zasady gry
Piłka może być rzucana, popychana, łapana, uderzana i zatrzymywana. Zawodnicy, oprócz bramkarzy, nie mają prawa trzymać w rękach piłki dłużej niż 3 sekundy, co wymusza bieg z kozłowaniem i liczne podania. Boisko do gry w piłkę ręczną jest prostokątem o długości 40 m i szerokości 20 m. Dłuższe linie nazywa się liniami bocznymi, krótsze liniami bramkowymi i końcowymi. Bramki ustawione są na środkach obu linii końcowych.

Kategorie wiekowe
Podstaw piłki ręcznej dzieci mogą zacząć się uczyć już w pierwszej lub drugiej klasie szkoły podstawowej. W rozgrywkach międzyszkolnych oraz rozgrywkach organizowanych przez Okręgowe Związki Piłki Ręcznej mogą już brać udział dzieci z III i IV klasy szkoły podstawowej. Kategoria wiekowa wyznacza górny limit wieku zawodnika. W kategoriach:
- "młodzika młodszego" mogą brać udział zawodnicy, którzy mieli do 12 lat w momencie rozpoczęcia rozgrywek (V klasa szkoły podstawowej);
- "młodzik" to kategoria wiekowa dla zawodników do 14. roku życia (II klasa gimnazjum);
- "junior młodszy" to zawodnicy do 17. roku życia (I klasa szkoły średniej);
- "junior starszy" do 19 lat (III klasa szkoły średniej).
Po ukończeniu wieku juniora starszego zawodnicy stają się seniorami, gdzie nie obowiązują już ograniczenia wiekowe.

Na podstawie: www.wikipedia.pl oraz Polski Związek Piłki Ręcznej http://www.zprp.pl/