Godło Rzeczpospolitej Polskiej  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu 

Psycholog szkolny

mgr Katarzyna Wloka
Godziny pracy:
Wtorek 9:30 - 13.30
Sroda 12:15 - 16.15
Czwartek 9.30 - 11.30

    Zakres działań psychologa szkolnego:
  1. diagnoza: problemów w nauce, dysleksji, problemów emocjonalnych i problemów w zachowaniu;
  2. zajęcia terapeutyczne dla uczniów z problemami emocjonalnymi i w zachowaniu;
  3. zajęcia z zakresu psychologii sportu dla zawodników;
  4. zajęcia integracyjne;
  5. zajęcia problemowe w klasach (w miarę potrzeb);
  6. poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  7. konsultacje dla rodziców podczas zebrań (co 2 zebranie);
  8. diagnoza dojrzałości szkolnej kandydatów dla klas I szkoły podstawowej.