Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Dotnij Nauki

Pielęgniarka szkolna

W naszej szkole w roku szkolnym 2016/2017 dyżury pełnią:
pielegniarka dypl. Dorota Pakuła

Zakres kompetencji pielęgniarki szkolnej obejmuje w szczególności:
1) organizowanie profilaktycznych badań lekarskich;
2) prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej;
3) czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej;
4) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów;
5) doradztwo dla kierowników wycieczek w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów oraz wyposażenia apteczki szkolnej;
6) prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów.