Godło Rzeczpospolitej Polskiej  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu 

Nauczanie zintegrowane

Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej w ramach kształcenia zintegrowanego zdobywają wiadomości i umiejętności w ramach edukacji:

  • polonistyczno - społecznej,
  • matematycznej,
  • przyrodniczej,
  • muzyczno-ruchowej,
  • plastyczno - technicznej.
Zajęcia ruchowe (ogólnorozwojowe) odbywają się na sali gimnastycznej i prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską.