Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Dotnij Nauki

Konkursy przedmiotowe, plastyczne, muzyczne, recytatorskie, taneczne


  • Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
  • Kangur - konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
  • Lwiątko - międzynarodowy konkurs fizyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
  • Sztafeta matemtyczna - konkurs matematyzny dla uczniów szkół podstawowych
  • Matematyka dla wytrwałych - konkurs matematyzny dla uczniów szkół podstawowych