Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Dotnij Nauki

Egzaminy zewnętrzne w naszej szkole

Co roku w naszej szkole przeprowadzane są comiesięczne próbne testy w klasach III gimnazjum i liceum. Ponadto szkoła bierze udział w ogólnopolskich próbnych testach organizowanych przez wydawnictwa: Operon i Gazetę Wyborczą, Zamkor oraz Centralną Komisje Egzaminacyjną.Trzecioteścik
"Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty to coroczna akcja Operonu i Gazety Wyborczej, mająca na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji bazujące na ocenianiu kształtującym. Operon jako pierwszy w Polsce zaproponował nauczycielom przeprowadzenie sprawdzianu już w III klasie szkoły podstawowej. Dostarcza on szkołom informacji o pracy uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Kluczowym elementem jest stosowanie kart oceniania kształtującego, które stanowią precyzyjną informację zwrotną oraz motywują ucznia do nauki. Wyniki tego sprawdzianu mogą również pomóc w analizie postępu w nauce poszczególnych uczniów _ po zestawieniu ich z wynikami sprawdzianu po szóstej klasie. Dzięki temu można przekonać się, czy potencjał ucznia został dobrze wykorzystany."

źródło operon.plEgzamin gimnazjalny
Ma formę pisemną i składa się z trzech części. Każdą przeprowadza się innego dnia, każda też składa się z dwóch etapów.
Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut.
Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.

Arkusz egzaminacyjny będzie sprawdzany w sześciu zakresach:
dzień 1:
- historia i wiedza o społeczeństwie
- język polski
dzień 2:
- przedmioty przyrodnicze
- matematyka
dzień 3:
- język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
- język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.Egzamin maturalny
- Harmonogram egzaminów maturalnych w 2017 roku pdf
- Harmonogram matur ustnych (język polski, języki obce) pdf
- Komunikat o dostosowaniach na egzaminie maturalnym pdf
- Komunikat o przyborach na egzaminie maturalnym pdf
Inne informacje o egzaminie maturalnym, informatory, przykladowe arkusze oraz materiały znaleźć można na stronie CKE.
http://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-maturalny