Godło Rzeczpospolitej Polskiej  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu 

Działania samorządu szkolnego

Regulmin Samorządu szkolnego

Działania jakie zostaną podjęte przez Samorząd szkolny:

1. Gazetki na korytarzach:

 • Sportowe
 • Tematyczne (Halloween itp.)
 • Historyczne (O historycznych sportowcach itp.)

 • 2. Szczęśliwy numerek:
 • Raz w tygodniu wybierany jest tzw. "Szczęśliwy numerek" który może jednorazowo skorzystać z przywileju braku zadania, czy nieprzygotowania na odpowiedź ustną

 • 3. Dyskoteki tematyczne:
 • Dzień Chłopaka
 • Andrzejki

 • 4. Akcja "dołóż swoją cegiełkę":
 • Akcja charytatywna mająca na celu wzbogacenie świetlicy szkolnej w klocki
 • Każdy uczeń powinien zobowiązać się do przyniesienia garści klocków (LEGO,DUPLO itp. )

 • 5. Akcje integracyjne:
 • Akcje mające na celu pokazanie maluchom przez starszych kolegów/koleżanek ciekawych rzeczy związanych z nauką

 • 6. Pomoc i współorganizacja imprez szkolnych

  7. Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym