Godło Rzeczpospolitej Polskiej  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu 

Dyrekcja szkoły

Od 1 grudnia 2008 roku dyrektorem Zespołu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego jest mgr Wioletta Stępień a wicedyrektorem ds. dydaktyki jest mgr Aleksandra Przybyła a wicedyrektorem ds. sportu jest mgr Marek Płatek.

Dyrektorami i wicedyrektorami przed 2017 rokiem byli:
- Zygmunt Dzik,
- Stanisław Szota,
- Barbara Pobocha,
- Barbara Stanisławiszyn,
- Wiesława Gala,
- Andrzej Ślęzak,
- Sylwia Wołczyńska,
- Joanna Uracz-Kocur,
- Harald Skubacz,
- Marek Płatek,
- Adam Grzesiczek,
- Małgorzata Drużkowska.