Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu  Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w ZabrzuZespół Szkół Sportowych im. J.Kusocińskiego w Zabrzu

Trafiłeś na stronę internetową Zespółu Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu.

W skład zespołu wchodzą szkoły:
- Szkoła Podstawowa Nr 19 sportowa
- Szkoła Mistrzostwa Sportowego
- Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
- Gimnazjum Nr 19 sportowe
- XII Liceum Ogólnokształcące

Dyrektorem szkoły od 1 grudnia 2008 roku jest mgr Wioletta Stępień, wicedyrektorem ds. dydaktyki jest mgr Małgorzata Drużkowska.

Szkoła zapewnia:
- wysoki poziom kształcenia - o czym świadczą wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych, sukcesy w konkursach przedmiotowych, plastycznych, muzycznych, recytatorskich, tanecznych oraz sukcesy sportowe naszych uczniów;
- umiejętność pogodzenia zainteresowań sportowych z nauką;
- naukę języków obcych (język angielski i niemiecki);
- zajęcia w pracowni komputerowej;
- ciekawe imprezy podczas których świetnie bawią się zarówno uczniowie jak i nauczyciele;
- życzliwą i wykwalifikowaną kadrę pedagogów i trenerów;
- miłą wręcz rodzinną atmosferę ;)

Cele naszej szkoły

  1. Świadomy swego pochodzenia narodowego i regionalnego człowiek.
  2. Miłośnik sztuki, kultury i przyrody.
  3. Sportowiec dążący do sukcesu swojego i grupy.

Skrót Aktualności